Gratis Adverteren | SNEUP.NL Inloggen  |   Registreren  |   Help + FAQ      
PLAATS GRATIS ADVERTENTIES
Zoek in 5190 advertenties

HUISREGELS VOOR HET PLAATSEN VAN ADVERTENTIES


Kies de juiste Rubriek en Sub-Rubriek voor je advertentie!

Plaats je advertentie uitsluitend in de Hoofd- en Sub-Rubriek die het beste bij je advertentie past. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan een fiets in de Hoofdrubriek Auto’s aan te bieden.
 • Erotisch getinte advertenties (18+) zijn niet toegestaan!
 • Advertenties over thuiswerk zijn alleen toegestaan in de Rubriek Banen ► Thuiswerk.
Mocht je een bepaalde Hoofd- of Sub-Rubriek missen, laat ons dit dan weten via het Contactformulier.

Het is niet toegestaan één en dezelfde advertentie meerdere malen in dezelfde Rubriek te plaatsen. Het is wel toegestaan één en dezelfde advertentie in verschillende rubrieken te plaatsen, mits het om relevante rubrieken gaat en je de advertentie niet meer dan 4 maal plaatst.

Bezoekers van Advertentiesite Sneup.nl ervaren het meerdere malen vinden van één en dezelfde advertentie als verwarrend en vervelend. Mocht je een aantal dezelfde producten of een bepaald product in verschillende maten of kleuren aan willen bieden, doe dit dan bij voorkeur in één advertentie en geef aan dat je meerdere exemplaren te koop aanbiedt.


De advertentie-omschrijving dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 • Beschrijf het door je aangeboden artikel waarheidsgetrouw en zo volledig mogelijk.
 • Als je een foto bij je advertentie plaatst, zorg dan dat deze overeenkomt met het in de advertentie aangeboden artikel.
 • Het is niet toegestaan in je advertentie gebruik te maken van discriminerende of anderszins aanstootgevende teksten of foto’s.
 • Het is niet toegestaan in je advertentie gebruik te maken van irrelevante zoektermen (keyword spamming).
  Als je bijvoorbeeld een Audi aanbiedt, is het niet toegestaan in je advertentie termen als Mercedes, BMW, Volkswagen en allerlei andere automerken op te nemen.
 • Het is niet toegestaan hyperlinks of verwijzingen naar andere vraag en aanbod- of veilingsites te plaatsen.
Controleer of je aan te bieden producten of diensten aan onze regels voldoen!
De volgende producten en diensten zijn niet toegestaan op Sneup.nl, ongeacht de rechtsgeldigheid van deze producten en diensten:
 • Aanstootgevende artikelen, zoals bijvoorbeeld bepaalde nazi-memorabilia.
 • Vervalsingen of namaakproducten.
 • Producten of diensten die inbreuk maken op het intellectuele eigendomsrecht of andere rechten van een persoon of rechtspersoon zoals autersrechten, handelsmerken, domeinnamen en portretrechten.
 • Drugs en hieraan verwante middelen en/of producten, bijvoorbeeld: Marihuana, Wiet, Hashish, XTC, Cocaïne.
 • Genees- en homeopatische middelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn.
 • Haat verspreidende of discriminerende geschriften.
 • Vuurwerk.
 • Persoonsgebonden toegangsbewijzen voor concerten, sportwedstrijden en andere evenementen.
 • E-mailbestanden.
 • Sigaretten, sigaren en andere tabaksproducten. Sneup.nl behoudt zich het recht voor uitzonderingen op deze regel te maken voor voorwerpen die naar onze mening overduidelijk slechts als verzamelaarobject gezien kunnen worden.
 • Sterk alcoholische dranken (alcoholpercentage > 15%). Sneup.nl behoudt zich het recht voor om uitzonderingen op deze regel te maken voor voorwerpen die naar onze mening overduidelijk slechts als verzamelaarobject gezien kunnen worden.
 • Munitie, (vuur)wapens en daaraan gerelateerde producten. Ook zelfverdedigingswapens, luchtdruk- en gaspistolen en (al dan niet volgens de Nederlandse wet) onklaar gemaakte wapens zijn niet toegestaan. Sneup.nl behoudt zich het recht voor uitzonderingen op deze regel te maken voor voorwerpen die naar onze mening overduidelijk slechts als verzamelaarobject gezien kunnen worden.
 • Het is niet toegestaan beschermde (in- en uitheemse) diersoorten en producten van beschermde dieren of plantensoorten aan te bieden of te vragen. Zodra je twijfelt, geen dieren of producten van dieren kopen! Laat je informeren bij het LNV-loket, telefoonnummer: 0800-2233322.
 • Het is niet toegestaan ivoor of producten van ivoor aan te bieden, tenzij deze zijn gemaakt voor 1 juni 1947 (deze worden als antiek beschouwd). De verkoper dient in dat geval expliciet in de advertentie te vermelden dat het een product van voor 1947 betreft danwel in het bezit te zijn van de relevante CITES certificaten. Onbewerkt ivoor (zoals glad ivoren slagtanden en hoorn van een neushoorn) is geheel niet toegestaan.
 • Het bieden van de mogelijkheid tot het deelnemen aan kans- en piramidespelen. Dat geldt ook voor zogenaamde 'snel geld verdienen' advertenties waaronder MLM.
 • Pornografisch beeldmateriaal (foto’s waarop geslachtsdelen staan), erotische artikelen en hieraan verwante produkten en diensten.
 • Verwijzingen naar SMS-diensten of 090x telefoonnummers, de Rubriek Contacten uitgezonderd.
 • Aanbieders van leningen, hypotheken of andere vormen van financiering die niet voldoen aan de Wet op het financieel toezicht. Voor het adviseren, bemiddelen en verkopen van financiële producten is vaak een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodig. Controleer via de website van de AFM of de aanbieder waarmee je zaken wilt doen een vergunning of een goedgekeurd prospectus van de AFM heeft. Ook kun je hier kijken of de aanbieder op de waarschuwingslijst staat. Voor voorlichting, informatie en melding van eventuele misstanden over aanbieders van financiële producten, kun je contact opnemen met de AFM. Dat kan bij het Meldpunt Financiële Markten via het contactformulier of via telefoonnummer 0900 - 5400 540 (EUR 0,05 per minuut).
 • (Digitale) kilometerteller correcties.
 • Kopieën van software.
 • Het aanbieden van het ombouwen van spelcomputers (Wii, Playstation) en andere apparaten die vooral zijn ontworpen om de auteursrechtelijke bescherming te omzeilen. Bijvoorbeeld de R4 Flashcard.
 • Lege DVD’s en/of CD’s zonder dat uit de advertentie blijkt dat hiervoor de wettelijk verplichte heffing is afgedragen. Meer informatie over de heffing op lege media vind je op de site van Stichting de ThuisKopie.
 • Alle andere producten en diensten die verboden zijn volgens de Nederlandse Wet.
Rubriek Contacten
Alle bovenstaande regels met betrekking tot adverteren gelden ook voor de Rubriek Contacten.
Aansluitend gelden in deze Rubriek de volgende regels:
 • Bij advertenties met 090x telefoonnummers dient het tarief vermeld te worden!
 • Bij advertenties met SMS diensten, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
  • Vermelden van het tarief per (ontvangen) bericht!
  • Vermelden of het om een eenmalig bericht gaat of een abonnement.
  • Bij een abonnement moet de frequentie van de berichten vermeld worden en tevens hoe men zich af kan melden.

Advertentiesite Sneup.nl behoudt zich altijd het recht voor advertenties zonder opgave van redenen van de site te verwijderen als deze niet voldoen aan bovenstaande regels.
Het niet naleven van bovenstaande regels kan er toe leiden dat je Account geschorst of permanent verwijderd wordt.
Sneup.nl zal na het verwijderen van een advertentie en/of Account in geen enkel geval overgaan tot restitueren van eventueel al voldane betalingen aan Sneup.nl.Gratis adverteren doe je op Sneup!

Met 15568 gebruikers, 5190 advertenties en meer dan 1,5 miljoen hits per maand is Sneup.nl dè snel groeiende gratis advertentiesite.
Advertenties plaatsen - zelfs met een gratis link naar je site mèt mini-afbeelding - èn met Google-Map is in alle rubrieken gratis.
Je kunt tot 10 foto's bij je advertentie laten zien!

Ook gratis adverteren? Schrijf je in en adverteer gratis je tweedehands- en nieuwe spullen, producten of dienst op onze vernieuwde marktplaats Sneup.nl.
Sneup.nl is nimmer aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze site.